Sprawozdanie z działalności RO Żydowce Klucz za 2014 rok