Sprawozdanie z działalności i finansowe Rady za rok 2010

Data sprawozdania: 
piątek, 31 Grudzień, 2010

Sprawozdanie Rady Osiedla Żydowce – Klucz
za rok 2010

Szczecin dn. 18 maja 2011 r.

Wybrana przez Państwa Rada Osiedla kontynuowała w roku 2010 statutową działalność składzie:

Teresa Góra- przewodnicząca Rady
Zbigniew Jarzembek- wiceprzewodniczący Rady
Alicja Wójtowicz – skarbnik Rady
Eugenia Rosińska – sekretarz Rady
Beata Kowalska – członek Zarządu Rady
Marek Urbańczyk- przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Renata Kochańska – członek Komisji Rewizyjnej
Jolanta Rożek – członek Komisji Rewizyjnej
Zofia Łepecka - członek Rady
Zbigniew Wiśniewski – członek Rady
Adrianna Pekról – członek Rady
Piotr Macholla – członek Rady

Posiedzenia Rady odbywały się cyklicznie w każdy I i III wtorek miesiąca o godz. 19.oo, jeśli zachodziła konieczność Rada zbierała się w dodatkowych terminach. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 15.oo do 19.oo ( podczas działalności świetlicy ) można było zgłaszać wnioski i problemy dotyczące osiedla. W roku 2010 odbyliśmy 19 spotkań, podjęliśmy 32 Uchwały, głównie opiniujące- wnioski Mieszkańców.
W posiedzeniach Rady uczestniczyli Mieszkańcy, Radni Rady Miasta, Dyrektorzy naszego Magistratu, przedstawiciele Straży Miejskiej , Policji oraz prasy. Posiedzenia Rady były protokołowane. Uczestniczyliśmy :
we wszystkich sesjach Rady Miasta,
w posiedzeniach Komisji Rady Miasta, które dotyczyły problemów i spraw naszego osiedla,
- braliśmy udział w kampanii edukacyjnej pn. „EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI” ,
- byliśmy obecni na uroczystości mianowania profesora Ryszarda Handtke na stanowisko Rektora AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE.

W 2010 roku Rada zajmowała się następującymi sprawami :
- interwencjami na prośbę mieszkańców
- problemami dotyczącymi komunikacji miejskiej, w tym częstotliwością kursowania autobusu linii 66
- problemami związanymi z usuwaniem usterek po pracach wodno – kanalizacyjnych
- pielęgnacji drzew i krzewów na osiedlu
- opiniowaniem wniosków mieszkańców
- pomaganiem poszczególnym Mieszkańcom w załatwieniu trudnych spraw
- rozwiązywaniem problemów społecznych
- czystością osiedla i dzikimi wysypiskami w obrębie osiedla
- problemem biegających po osiedlu dzików

Staraniem Rady :
- położony został chodnik na ul. Srebrnej
- poprawiony został bruk na drodze dojazdowej do szkoły od strony ul. Gradowej
- oczyszczone zostały pobocza ul. Warsztatowej i Mistrzowskiej
- dostawione zostały pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
- Wymieniona została część wiat na przystankach Komunikacji Miejskiej
- oznaczony został łącznik pomiędzy ul. Rymarską a ul. Raszyńską
- wysprzątany został amfiteatr
- w parku zainstalowano skrzynkę do poboru prądu podczas imprez tzw.- ZK
- osiedle było systematycznie sprzątane i prezentowało się schludnie , zlikwidowano dzikie wysypiska na ul. Chocimskiej – na tyłach byłego zakładu WISKORD
- rozdano Mieszkańcom opakowania służące do sprzątania po swoich pieskach- wspólne działanie na wniosek mieszkanców
- ekipy ZWiK-u w październiku weszły z pracami na ul. Raszyńską

- Zgłosiliśmy następujące wnioski do Budżetu Miasta na 2011 rok:

1. Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach
2. Zrobienie chodników przy ul. Kluczborskiej
3. Wykonać oświetlenie na ulicy Warsztatowej
4. Wykonać oświetlenie ulicy Bielańskiej
5. Ułożyć chodnik wzdłuż ulicy Gradowej ( dzieci idące do szkoły muszą iść po jezdni).
6. Decyzja nr 111/2007 dotycząca budowy murów oporowych wraz z przebudową drogi krajowej nr 31 w rejonie skrzyżowania ulicy Rymarskiej i ulicy Raszyńskiej działki nr 21,25/1,25/2,77/1,87,88,90 obręb 4180 Szczecin.
7. Skanalizować , wykonać oświetlenie i utwardzić następujące ulice:
- Bielska
- Czeladnicza
- Solna
- Zgierska
- Działdowska
- Śremska
- Skierniewicka
- Ołowiana
- Tlenowa

W ramach integracji mieszkańców naszego osiedla –
- w styczniu na boisku w parku przy pomocy Strażaków wspólnie z Mieszkańcami zorganizowaliśmy lodowisko
-współorganizowaliśmy zajęcia podczas ferii zimowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy osiedlowej
-w kwietniu współorganizowaliśmy z PTTK rajd pn „Szlakiem walk o Szczecin”
- tydzień przed festynem członkowie rady wspólnie z mieszkańcami pomalowali na biało ekran znajdujący się w amfiteatrze
- w maju wspólnie z ZS Nr 7 zorganizowaliśmy festyn rodzinny p.n. „ BZPIECZNIE DO LATA”, środki pozyskaliśmy od Komisji d.s. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta ( w drodze konkursu projektów przedstawionych przez poszczególne Rady Osiedla ) i od Sponsorów. Podczas trwania imprezy została odsłonięta tablica z nazwą parku w którym odbywają się festyny „PARK WSZYSTKICH DZIECI”.
- doposażyliśmy siłownię pod chmurką w PARKU WSZYSTKICH DZIECI, pieniądze na ten cel również pozyskaliśmy z K B P i S.
- dla dzieci uczęszczających podczas wakacji na półkolonie zorganizowaliśmy jednodniową wycieczkę
- w lipcu przy ogromnej pomocy Koła Nr 55 Polskiego Związku Wędkarskiego mającego siedzibę w Podjuchach przy ul. Szlamowej zorganizowaliśmy zawody wędkarskie
- uzupełniliśmy piach na boisku do piłki siatkowej na plaży przy ul. Perkuna
- pod koniec lata i jesienią w siedzibie rady odbyły się „ DNI PIĘKNOSCI” podczas których przedstawicielki firmy ORIFLAME prezentowały kosmetyki tejże firmy, robiły make-up, badanie skóry i manicure
- na początku grudnia zaprosiliśmy Mieszkańców do Teatru Współczesnego na spektakl „ ZEMSTA”
-w połowie grudnia tradycyjnie zorganizowaliśmy Spotkanie Wigilijne z Mieszkańcami
- z Zespołem Szkół Nr 7 współorganizowaliśmy dla dzieci zabawę choinkową w szkole

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010r. RADY OSIEDLA ŻYDOWCE - KLUCZ

 

Budżet 18.481,00

1. Bieżące potrzeby Rady - 3.100,66

2. Utrzymanie pomieszczenia Rady - 8,835,17

3. Współorganizowanie imprez szkolnych - 1.502,46

4. Zawody wędkarskie - 559,59

5. Wigilia dla mieszkańców - 2.250,68

6. Doposażenie świetlicy - 234,00

7. Wycieczki dla dzieci ze świetlicy - 670,08

8.Wyjazd do Teatru - 1.050,00

9. Festyn „Bezpiecznie do lata „ - 146,13

Ogółem wydano -18.342,23

Pozyskane środki - 14.006,54

1. Festyn KBPiS - 6.981,92

2 . Siłownia KBPiS - 7.024,62

PLANY NA ROK 2011

1. Wspólnie z Fundacją Kultury i Sportu „PRAWOBRZEŻE” zorganizować przegląd małych form teatralnych
2. We wspólnym działaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „DĄB” doposażenie placu zabaw przed blokami na ul. Rymarskiej w urządzenia zabawowe
3. Organizacja imprezy rodzinnej pn. „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE” - czerwiec
4. Organizacja zawodów wędkarskich - lipiec
5. Współorganizowanie imprez szkolnych
6. Doprowadzenie do zadowalającego stanu dróg i chodników,
7. Doprowadzić do likwidacji dzikich wysypisk śmieci w obrębie osiedla.
8.Stałe prowadzenie monitoringu nad rekultywacją nieczynnego wysypiska śmieci .
9. Organizacja spotkania opłatkowego
10.Organizacja wyjazdu do teatru lub Operetki

Realizacja podjętych przez nas zamierzeń zależna jest od możliwości budżetowych Miasta, bowiem nasza Rada funkcjonuje w ramach budżetu miejskiego.

INWESTYCJE
1.Rewitalizacja amfiteatru w parku w Żydowcach.
3.Nadanie bardziej „miejskiego” wyglądu ulicom zgłoszonym do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję Mieszkańcom za zgłaszane uwagi i opinie, za zainteresowanie sprawami osiedla, za pomoc w pracach na rzecz osiedla, za to, że możemy zawsze na Was liczyć.
Dziękuję członkom rady, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pracę na rzecz naszego osiedla.
Dziękuję za współpracę Dyrekcji ZS nr 7, która udostępnia salę gimnastyczną absolwentom ,oraz salę na odbywanie spotkań z mieszkańcami.

Dziękuję Radnym Rady Miasta za pomoc w naszych działaniach i staraniach, szczególne podziękowania składam Radnemu Władysławowi Dzikowskiemu za pomoc i wspieranie rady w jej działaniach przez całą kadencję oraz za pomoc w rozwiązywaniu problemów Mieszkańcom naszego osiedla, którzy o tę pomoc się zwrócili, dziękuję Dyrektorom i Pracownikom poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta, Paniom pracującym w Referacie Samorządów Osiedlowych za zrozumienie i pomoc w podejmowanych przez nas działaniach.

Dziękuję funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Dąbiu, Straży Miejskiej Oddziału Prawobrzeże, Straży Pożarnej oraz Żandarmerii Wojskowej za to, że zawsze jesteście gotowi wspierać nas w naszych zamierzeniach i służyć pomocą i radą gdy pojawiają się problemy.

Dziękuję sponsorom Festynu pn. „ BEZPIECZNIE DO LATA”:
tym wszystkim darczyńcom składam szczególne podziękowania, a byli to:

1. MAREK JABŁOŃSKI
PHU MARPOL II partner firmy MEDION AG
HURTOWNIA SPRZĘTU AGD i RTV
Ul. Rymarska 21
 

2. JAKUB MATUSZCZAK
RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD DEKARSKI
Ul. Przodowników Pracy 49

3. SALON FRYZJERSKI „KOSMYK”
UL. Przodowników pracy 16

4. JADWIGA i DARIUSZ ŚMIECIŃSCY
PIEKARNIA
UL. Przodowników Pracy

5. TADEUSZ JABŁOŃSKI
ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALACYJNO – ŚLUSARSKI
UL. Srebrna 33 / 1

6. PIOTR - FIRMA ZŁOMIARSKA
PIOTR ŚLIWA
UL. Przodowników Pracy 81

7. JANUSZ MIECZNIK
Ul. Widzewska 8

8. JÓZEF ZAWADA
ZAKŁAD ŚLUSARSKI
Ul. Rymarska 86

9. DANUTA STĘPIŃSKA
SKLEP SPOŻYWCZY
UL. Przodowników Pracy

10. SIMLOCK V
SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
UL. Kaszubska 60

11. PAWILON HANDLOWY
ANNA KOTUS
UL. Motorowa 1

12. PIP „ TADEUSZ PABICH i ANDRZEJ PATOS
UL. Rymarska 22

13. MARTA PŁOTKOWSKA
SALON BIELIZNY DAMSKIEJ „ EBRAS”
UL. Królowej Jadwigi 9 / 1
Ul. Rydla ( HELIOS )
www.ebras.pl

14. MARIUSZ STOSIO i PAWEŁ KRAWIEC
UL.Srebrna

15. EDMUND RUNOWICZ
UL. Srebrna

16. „ TRANSPOL SPÓŁKA Z O. O.
SZCZECIN

17. „ BOMAR” USŁUGI HYDRAULICZNE
MARIAN KULIG
UL. Srebrna 35 /

18. ŁUKASZ KULASZEWSKI
„ ECOLOGIC” ENERGOOSZCZĘDNA WENTYLACJA
firma@ecologic.org.pl

19. HURTOWNIA FARB „ MARIA”
BOGUSŁAW I MARIA KRAWCZAK
SZCZECIN- WIELGOWO
UL. Bryczkowskiego 32

20. ARTUR WIŚNIEWSKI i ANDRZEJ GŁOWINKOWSKI
MECHANIKA POJAZDOWA
RADZISZEWO
Ul. Szczecińska 65

21. ZAKŁADowi USŁUG KOMUNALNYCH
SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA ZA PIĘKNE PRZYGOTOWANIE PARKU DO FESTYNU

22. ZARZĄDowi DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO
SZCZEGÓLNE PODZIEKOWANIA ZA DOPROWADZENIE AMFITEATRU DO TAKIEGO PIĘKNEGO STANU i systematyczne dbanie o jego czystość