Sprawozdanie Rady Osiedla Żydowce-Klucz za 2011 r.

Data sprawozdania: 
sobota, 31 Grudzień, 2011

Sprawozdanie Rady Osiedla Żydowce-Klucz za 2011 r.
Szczecin dn. 22 maja 2012r.

W dniu 22 maja 2011roku wybraliście Państwo w demokratycznych wyborach Radę , która kontynuowała statutową działalność. W skład Rady Osiedla weszły następujące osoby:

 1. Gołda Joanna
 2. Góra Teresa - przewodnicząca
 3. Jedlińska Elżbieta
 4. Karczewski Marek
 5. Kochańska Renata
 6. Langowska Magda
 7. Łepecka Zofia
 8. Moraś Paulina - sekretarz
 9. Przeździecki Jerzy
 10. Rokoszewski Artur - zastępca przewodniczącej
 11. Rożek Jolanta -  zastępca przewodniczącej
 12. Walo Janina
 13. Wiśniewski Zbigniew
 14. Wójtowicz Alicja - skarbnik
 15. Ziemniewicz Bernardeta

Posiedzenia Rady odbywały się cyklicznie w każdy I i III wtorek miesiąca o godz. 19.oo, jeśli zachodziła konieczność Rada zbierała się w dodatkowych terminach. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 15.oo do 19.oo  ( podczas działalności świetlicy) można było zgłaszać wnioski i problemy  dotyczące osiedla. W roku 2011 Rada odbyła 20 spotkań, podjęła 42 Uchwały. W posiedzeniach Rady uczestniczyli mieszkańcy,  Radni Miasta, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. Posiedzenia Rady były protokołowane. Uczestniczyliśmy we wszystkich sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach Komisji Rady Miasta, które dotyczyły problemów i spraw naszego osiedla . W 2011roku Rada zajmowała się następującymi sprawami:

 1. problemami dotyczącymi komunikacji miejskiej
 2. problemami związanymi z usuwaniem usterek  po pracach  wodno – kanalizacyjnych
 3. pielęgnacji drzew i krzewów na osiedlu
 4. opiniowaniem wniosków mieszkańców
 5. pomaganiem poszczególnym Mieszkańcom w załatwieniu  trudnych spraw
 6. rozwiązywaniem problemów społecznych
 7. interwencjami na prośbę mieszkańców
 8. spotykaliśmy się na terenie naszego osiedla z Komisjami Rady Miasta
 9. czystością osiedla i dzikimi wysypiskami w obrębie osiedla
 10. problemem biegających po osiedlu dzików 

      -      braliśmy udział  w przygotowaniu planów dotyczących zagospodarowania   terenu    amfiteatru w Żydowcach ( spotkania z architektami)

Złożyliśmy  następujące wnioski do budżetu miasta na 2012 rok :

 1. Rewitalizacja amfiteatru w  Żydowcach
 2. Zrobienie chodników przy ul. Kluczborskiej
 3. Wykonać oświetlenie na  ulicy Warsztatowej
 4. Wykonać oświetlenie ulicy Bielańskiej
 5. Decyzja nr 111/2007 dotycząca budowy murów oporowych wraz z przebudową drogi krajowej nr 31 w rejonie skrzyżowania ulicy Rymarskiej i ulicy Raszyńskiej działki nr 21,25/1,25/2,77/1,87,88,90 obręb 4180 Szczecin.
 6. Skanalizować , wykonać  oświetlenie i utwardzić następujące ulice:
  - Bielska  - Czeladnicza   - Solna - Zgierska - Działdowska
  - Śremska   - Skierniewicka  - Ołowiana   - Tlenowa

W ramach integracji mieszkańców naszego osiedla –
- w styczniu razem z Zespołem Szkół Nr 7 organizowaliśmy KONCERT NOWOROCZNY
- współorganizowaliśmy zajęcia podczas  ferii zimowych   dla dzieci uczęszczających do świetlicy osiedlowej
-  co tydzień w siedzibie Rady Osiedla odbywają się  „ŚRODY dla Maluszków”
-  wspólnie z radami Prawobrzeża zorganizowaliśmy majówkę na polanie Słonecznej obok Jeziora Szmaragdowego
- w siedzibie rady odbył się „ DZIEŃ PIĘKNOSCI” podczas którego przedstawicielki firmy ORIFLAME prezentowały kosmetyki tejże firmy, robiły make-up, badanie skóry i manicure
- dzięki porozumieniu  ze Stowarzyszeniem OFFicyna umożliwiliśmy mieszkańcom obejrzenie oryginalnych filmów kręconych na potrzeby Zakładów Chemicznych WISKORD
- byliśmy inicjatorami imprezy pn. „KRĘCI NAS MUZYKA – ożywiamy amfiteatr w Żydowcach”, którą wspólnie z ZS Nr 7 zorganizowała Fundacja Kultury i Sportu PRAWOBRZEŻE
- z Zespołem Szkół Nr 7 współorganizowaliśmy DZIEŃ DZIECKA
- z Klubem Sportowym WISKORD SZCZECIN współorganizowaliśmy MISTRZOSTWA KANAŁKU
-  w  czerwcu zorganizowaliśmy festyn pn ”WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”-  środki na to przedsięwzięcie  pozyskaliśmy od Komisji d.s. Inicjatyw Społecznych  Rady Miasta ( w drodze konkursu projektów przedstawionych przez poszczególne Rady Osiedla ) i od Sponsorów.”.
-  dla dzieci uczęszczających podczas wakacji na półkolonie zorganizowaliśmy wycieczkę
- dzięki współpracy  ze Spółdzielnią Mieszkaniową „DĄB” przed blokami przy ul. Rymarskiej powstał nowy ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, środki na zakup urządzeń zabawowych pozyskaliśmy od Komisji d.s. Inicjatyw Społecznych  Rady Miasta ( w drodze konkursu projektów przedstawionych przez poszczególne Rady Osiedla ).
w sierpniu przy ogromnej pomocy Koła Nr 55 Polskiego Związku Wędkarskiego mającego siedzibę w Podjuchach przy ul. Szlamowej zorganizowaliśmy zawody wędkarskie
- na początku grudnia zaprosiliśmy Mieszkańców do Teatru Współczesnego  na spektakl pt. „OŻENEK”
- również w  grudniu tradycyjnie zorganizowaliśmy Spotkanie Wigilijne z Mieszkańcami
- z Zespołem Szkół Nr 7 współorganizowaliśmy dla dzieci zabawę choinkową w szkole

PLANY NA ROK 2012

 1. Wspólnie z Fundacją Kultury i Sportu „PRAWOBRZEŻE” zorganizować przegląd małych form teatralnych - maj
 2.  Doposażenie placu zabaw przed blokami na ul. Rymarskiej w urządzenia zabawowe
 3. Organizacja imprezy rodzinnej pn. „EURO 2012 – spotkajmy się przy piłce”  - czerwiec
 4. Organizacja zawodów wędkarskich - lipiec
 5. Współorganizowanie  imprez szkolnych
 6. Doprowadzenie do zadowalającego stanu dróg i chodników,
 7. Doprowadzić do likwidacji dzikich wysypisk śmieci w obrębie osiedla.
 8. Dbanie o czystość na osiedlu .
 9. Organizacja spotkania opłatkowego
 10. Organizacja wyjazdu do teatru lub Operetki

INWESTYCJE

 1. Rewitalizacja amfiteatru  w Żydowcach.
 2. Nadanie bardziej „miejskiego” wyglądu ulicom zgłoszonym do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
 3. Doprowadzić do utwardzenia i oświetlenia ulic.

Realizacja podjętych przez nas zamierzeń zależna jest od możliwości budżetowych Miasta, bowiem nasza Rada funkcjonuje w ramach budżetu miejskiego.

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  ZA  2011r.
RADY OSIEDLA ŻYDOWCE - KLUCZ

Budżet  19.231,00

1. Bieżące potrzeby Rady                                              - 2.600,00
2. Utrzymanie pomieszczenia Rady                               - 9.631,00
3. Współorganizowanie imprez szkolnych                     - 1.000,00
4. Zawody wędkarskie                                                    -1.000,00
5. Festyn kajakownia                                                      -    400,00
6. Plac zabaw Srebrna                                                     -    500,00                                                                         
7. Wycieczka dla dzieci ze świetlicy                              -     750,00
8.Wyjazd do Teatru                                                         - 1.250,00
9. Festyn „Bezpiecznie do lata „                                     -  1.400,00
10. Naprawa  kosiarki                                                       -   700,00     

Ogółem wydano:                                                         19.231,00

Pozyskane środki: - 14.006,54
1. Festyn  KIS                                                                 -  3.500,00
2 . Spotkanie opłatkowe       WZ                                    -  2.500,00
3. Plac zabaw Rymarska KIS                                         - 12.000,00
4. Sponsorzy                                                                    -     500,00

Ogółem:        18.500,00

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję Mieszkańcom za zgłaszane uwagi i opinie,  za zainteresowanie sprawami osiedla, za pomoc w pracach na rzecz osiedla, za to, że możemy zawsze na Was liczyć.
Dziękuję członkom rady, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pracę na rzecz naszego osiedla.
Dziękuję za współpracę Dyrekcji ZS nr 7, która udostępnia salę gimnastyczną absolwentom ,oraz salę na odbywanie spotkań z mieszkańcami.

Dziękuję Radnym Rady Miasta  za pomoc w naszych działaniach i staraniach, szczególne podziękowania składam Radnemu Władysławowi Dzikowskiemu za pomoc i wspieranie Rady  w jej działaniach , oraz za pomoc  w rozwiązywaniu problemów  Mieszkańcom  naszego osiedla, którzy o tę pomoc się zwrócili,  dziękuję Dyrektorom i Pracownikom  poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta, Paniom pracującym w Referacie Samorządów Osiedlowych za zrozumienie i pomoc w podejmowanych przez nas działaniach.

Dziękuję funkcjonariuszom  Komisariatu Policji w Dąbiu, Straży Miejskiej Oddziału Prawobrzeże, Straży Pożarnej - za to, że zawsze jesteście gotowi wspierać nas w naszych zamierzeniach i służyć pomocą i radą gdy pojawiają się problemy.
Dziękuję sponsorom Festynu   pn. „ WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”:
 tym wszystkim darczyńcom  składam szczególne podziękowania, a byli to:

 1. MAREK JABŁOŃSKI
  ul. Rymarska 21 
   
 2. JAKUB MATUSZCZAK
  RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD DEKARSKI
  ul. Przodowników Pracy 49
   
 3. SALON FRYZJERSKI „KOSMYK”
  ul. Przodowników Pracy 16
   
 4. JADWIGA  i DARIUSZ ŚMIECIŃSCY
  PIEKARNIA  
  ul. Przodowników Pracy
   
 5. TADEUSZ JABŁOŃSKI
  ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALACYJNO – ŚLUSARSKI
  ul. Srebrna 33 / 1
   
 6. PIOTR  -  FIRMA ZŁOMIARSKA
  PIOTR ŚLIWA
  ul. Przodowników Pracy 81
   
 7. ALU-SERWIS-SPAWANIE ALUMINIUM, STALI NIERDZEWNEJ
  ul. Rymarska 57        
  aluserwisdarek@vp.pl     Tel. 91/460 69 01 ,  604 582 399 
   
 8. JÓZEF ZAWADA
  ZAKŁAD   ŚLUSARSKI 
  ul. Rymarska 86,       Tel.   91/460 68 14
   
 9. DANUTA STĘPIŃSKA
  SKLEP SPOŻYWCZY
  ul. Przodowników Pracy
   
 10. SIMLOCK V
   SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
  ul. Kaszubska 60
   
 11. PAWILON HANDLOWY
  ANNA KOTUS
  ul. Motorowa 1
   
 12. PIP „ TADEUSZ  PABICH  i ANDRZEJ PATOS
  ul. Rymarska 22
   
 13. MARTA PŁOTKOWSKA
  SALON BIELIZNY DAMSKIEJ „ EBRAS”
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 8
  www.ebras.pl,   biuro@ebras.pl
   
 14. MARIUSZ  STOSIO
  „KAMBUD” F. H. U.
  ul.Srebrna 62,       TEL.  660 776 633
   
 15. ZBIGNIEW JARZEMBEK
  B M W  PARTNER
  ul. Warsztatowa 3
   
 16. MARIA i EDMUND RUNOWICZ
  ul. Srebrna
   
 17. OPONY WULKANIZACJA
  MARIUSZ ŻAGAS
  ul. Rymarska 121,         Tel. 91/460 67 74
   
 18. ŁUKASZ   KULASZEWSKI
  „ECOLOGIC” ENERGOOSZCZĘDNA WENTYLACJA
   firma@ecologic.org.pl,       Tel: 501 317 510
   
 19. ANDRZEJ GŁOWINKOWSKI,   ARTUR WIŚNIEWSKI
  MECHANIKA POJAZDOW
  ul. Rymarska 21
   
 20. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  „JOWAL”
  ul. Wrzosowa
   
 21. FORD-CZĘŚCI UŻYWANE, sprzedaż-skup-naprawa
  ul. Warsztatowa 1,      Tel.  513 580 205
   
 22. TADEUSZ STOSIO
  ZAKŁAD KAMIENIARSKI
  ul. Srebrna 62
   
 23. AUTO-MAR
  ul. Warsztatowa 1
   
 24. C. J. C.
  STUDIO FRYZJERSKIE
  ul. Rydla 45,      Tel. 519 150 188
   
 25. ROCOYACHT- silniki, pontony, akcesoria
  ul. Przodowników Pracy
  www.rocoyacht.com.pl

Dziękujemy wszystkim DARCZYŃCOM proszącym o anonimowość

Zakładowi   Usług Komunalnych szczególne podziękowania za przygotowanie PARKU WSZYSTKICH DZIECI do festynu i za systematyczne dbanie o jego czystość

Zarządowi  Dróg i Transportu Miejskiego szczególne podziękowania za doprowadzenie AMFITEATRU do pięknego  stanu przed odbywającą się w nim imprezą.

Dziękując Państwu za przybycie pragnę podkreślić, że nasza Rada z wielkim zadowoleniem i troską występuje w Waszych sprawach. Możliwość realizacji Waszych celów jest dla nas przywilejem i dobrem nadrzędnym. Nigdy nie zapominamy z czyjego wyboru tu jesteśmy i czyj interes reprezentować powinniśmy. 
Ufam, że przy wsparciu Radnych Rady Miasta Szczecin naszej Radzie  uda się zrealizować założone cele.

Dziękuję za uwagę.