Sprawozdanie finansowe RO Żydowce Klucz za 2014 rok