Ramowego planu pracy i wydatków RO Żydowce Klucz na 2013 r.