PROTOKÓŁ

Nr aktu: 
VIII/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 18 Kwiecień, 2017

Przewodnicząca Rady Osiedla Żydowce - Klucz Pani Alicja Wójtowicz  powitała Zarząd  Rady i stwierdziła quorum /lista obecności w załączeniu/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie quorum.                                                            2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                    3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.                                     4. Pisma przychodzące i wychodzące.                                                                                5. Sprawy bieżąc    

  - Przypomnienie o spotkaniu   z Prezydentem Piotrem Krzystkiem w dniu 24.04.2017 w godz. 1740 do 1900  w ZS Nr1 ul. Młodzieży Polskiej. 

 -  Wnioski do budżetu miasta na 2018 rok.

 -  Opiniowanie wniosków o dzierżawę.

 

 

6. Wolne wnioski

7. Zakończenie zebrania

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca  rozpoczęła zebranie, stwierdziła  quorum. Powitała członków rady oraz przybyłych gości  / listy w załączeniu /  .                                                  

 

Ad. 2

 Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzono.

Za przyjęciem protokołu głosowało:  8  osób, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 

 Ad. 3 

 brak

 

 

 

 

Ad.4

Pisma przychodzące:

ZDiTM  pismo  TOR.0607.5445.2017.TP  w sprawie  odpowiedzi na  pismo w sprawie przystanków autobusowych.

 

 

Pisma wychodzące:

TBS pismo RO-ŻK/05/17 w sprawie przełożenia chodnika i porządków na posesji budynku,  w  którym mieści się pomieszczenie rady.

WGKiOŚ  pismo  RO-ŻK/05/17 w sprawie przycięcia drzew przy poseji ul. Przodowników Pracy 115.

WGKiOŚ  pismo  RO-ŻK/07/17 w sprawie porządków na osiedlu.

 

 

Ad. 5 Sprawy bieżące :    

 

  - Przypomnienie o spotkaniu   z Prezydentem Piotrem Krzystkiem w dniu 24.04.2017 w godz. 1740 do 1900  w ZS Nr1 ul. Młodzieży Polskiej. 

 -  Wnioski do budżetu miasta na 2018 rok – brak

 -  Opiniowanie wniosków o dzierżawę - brak

 

Gościem spotkania był Pan Maciej Szyszko Przewodniczący Rady Osiedla Podjuchy .Poruszono sprawę wspólnego poparcia budowy ogólnodostępnego basenu przy ZS Nr.1 ul. Młodzieży Polskiej w Zdrojach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ad.6 Wolne wnioski:

 

brak

 

 

Ad. 7  Zakończenie zebrania

 

 

                                                                                               Protokół sporządziła

                                                                                    Joanna Gołda