PROTOKÓŁ

Nr aktu: 
VII/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 4 Kwiecień, 2017

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Żydowce - Klucz Pani Alicja Wójtowicz  powitała Zarząd  Rady i stwierdziła quorum /lista obecności w załączeniu/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie quorum.                                                            2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                    3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.                                     4. Pisma przychodzące i wychodzące.                                                                                5. Sprawy bieżąc    

   - Przypomnienie o spotkaniu   z Prezydentem Piotrem Krzystkiem w dniu 24.04.2017 w godz. 1740 do 1900  w ZS Nr1 ul. Młodzieży Polskiej. 

 -  Wnioski do budżetu miasta na 2018 rok.

 -  Opiniowanie wniosków o dzierżawę.

 

6. Wolne wnioski

7. Zakończenie zebrania

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca  rozpoczęła zebranie, stwierdziła  quorum. Powitała członków rady oraz przybyłych gości  / listy w załączeniu /  .                                                  

 

Ad. 2

 Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzono.

Za przyjęciem protokołu głosowało:  9  osób, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 

 Ad. 3 

 brak

 

 

 

 

Ad.4

Pisma przychodzące:

 

- WGKiOŚ pismo WGKiOŚ-XIII.7021.5.2017.JBK w sprawie zwrócenia szczególnej uwagi przy  podejmowaniu  uchwał w sprawach związanych z dzierżawą gruntu.

- WGKiOŚ pismo WGKiOŚ-XIII.0020.39.2017.KW przypominające o zbliżającym się terminie składania wniosków do projektu budżetu Miasta na 2018 rok.

- WGKiOŚ Pani  Aleksandra Ciszewska  w sprawie zaostrzenia dyscypliny zaciąganych zobowiązań przez Rady Osiedli bez uprzedniego pozyskania zgody dyrektora WGKiOS

 

Pisma wychodzące:

ZDiTM  pismo RO-ŻK/04/17 z prośbą o zmiany przystanków autobusowych  z na żądanie na zwykły, oraz ustawienie koszy na śmieci, oraz lepsze oznakowanie przejścia dla pieszych na wysokości posesji 25 ul. Przodowników Pracy.

 

Ad. 5 Sprawy bieżące :    

 

  - Przypomnienie o spotkaniu   z Prezydentem Piotrem Krzystkiem w dniu 24.04.2017 w godz. 1740 do 1900  w ZS Nr1 ul. Młodzieży Polskiej. 

 -  Wnioski do budżetu miasta na 2018 rok - brak

 -  Opiniowanie wniosków o dzierżawę.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ad.6 Wolne wnioski:

 brak

 

Ad. 7  Zakończenie zebrania

 

 

                                                                                               Protokół sporządziła

                                                                                    Joanna Gołda