PROTOKÓŁ

Nr aktu: 
VI/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 21 Marzec, 2017

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Żydowce - Klucz Pani Alicja Wójtowicz  powitała Zarząd  Rady i stwierdziła quorum /lista obecności w załączeniu/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie quorum.                                                            2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                    3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.                                     4. Pisma przychodzące i wychodzące.                                                                                5. Sprawy bieżąc    

 -  Spotkanie z Prezydentem Piotrem Krzystkiem w dniu 24.04.2017 w godz. 1740 do 1900  w ZS Nr1 ul. Młodzieży Polskiej.

 -  Spotkanie z Naczelnikiem  Straży Miejskiej – Panem Grzegorzem Kromskim.

 - Impreza pod nazwą „Topienie Marzanny”

 

6. Wolne wnioski

7. Zakończenie zebrania

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca  rozpoczęła zebranie, stwierdziła  quorum. Powitała członków rady oraz przybyłych gości  / listy w załączeniu /  .                                                  

 

Ad. 2

 Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzono.

Za przyjęciem protokołu głosowało:  8  osób, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 

 Ad. 3 

 brak

 

 

 

 

Ad.4

Pisma przychodzące:

brak

 

Pisma wychodzące:

brak

 

Ad. 5 Sprawy bieżące :    

 

 -  Spotkanie z Prezydentem Piotrem Krzystkiem w dniu 24.04.2017 w godz. 1740 do 1900  w ZS Nr1 ul. Młodzieży Polskiej.

-  Spotkanie z Naczelnikiem  Straży Miejskiej – nie odbyło się .

- Impreza pod nazwą „Topienie Marzanny” –  w zabawie wzięło udział dużo dzieci wraz z rodzicami.

 

 

UCHWAŁA  Nr 49/17  :  w sprawie  dzierżawy działki przez Pana  Sławomira Stadnickiego  zamieszkałego  przy ul. Granitowa 23/1  Działka Nr  2/2  o powierzchni  1100  m2    położona  przy ul . Srebrnej 22 z przeznaczeniem na ogród warzywno - owocowy. Wniosek  zaopiniowano pozytywnie.

   

 

Za  8 osób ,   wstrzymało się  0 osób,   przeciw  0  osób.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ad.6 Wolne wnioski:

 

brak

 

 

Ad. 7  Zakończenie zebrania

 

 

                                                                                               Protokół sporządziła

                                                                                    Joanna Gołda