PROTOKÓŁ

Nr aktu: 
IV/2017
Data posiedzenia: 
środa, 22 luty, 2017

Przewodnicząca Rady Osiedla Żydowce - Klucz Pani Alicja Wójtowicz  powitała Zarząd  Rady i stwierdziła quorum /lista obecności w załączeniu/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie quorum.                                                            2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                    3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.                                     4. Pisma przychodzące i wychodzące.                                                                                5. Sprawy bieżąc    

  -  RM Szczecin KIS – 6500,- na Małe Dotacje Festyn – projekt

 - podjęcie Uchwały w sprawie festynu i zaw. wędkarskich

 - opiniowanie wniosków o dzierżawę

 

6. Wolne wnioski

 7. Zakończenie zebrania

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca  rozpoczęła zebranie, stwierdziła  quorum. Powitała członków rady oraz przybyłych gości  / listy w załączeniu /  .                                                  

 

Ad. 2

 Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzono.

Za przyjęciem protokołu głosowało:  8  osób, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 

 Ad. 3 

 brak

 

 

 

 

Ad.4

Pisma przychodzące:

Zuk  pismo WZ/Ia/KJ/6/109/2017/414 w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych na ul. Rymarskiej

 

 

Pisma wychodzące:

 

brak

 

 

Ad. 5 Sprawy bieżące :    

 

-  RM Szczecin KIS – 6500,-  zatwierdzenie wniosku do KIS w sprawie festynu i zawodów wędkarskich                                                                                          - uchwałę w sprawie festynu i zaw. wędkarskich podjęto jednogłośnie   

- opiniowanie wniosków o dzierżawę - brak

 

UCHWAŁA  Nr 49/17  w sprawie  dzierżawy działki przez Pana Sławomira Stadnickiego  zamieszkałego    przy ul. Granitowej 23/1.  Działka Nr 2/2  o powierzchni  1100  m2    położona  przy ul . Srebrnej 22 z przeznaczeniem na ogród warzywno -  owocowy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Za  8 osób ,   wstrzymało się  0 osób,   przeciw  0  osób.

 

 

Ad.6 Wolne wnioski:

 

brak

 

 

Ad. 7  Zakończenie zebrania

 

 

 

                                                                                               Protokół sporządziła

                                                                                         Joanna Gołda